Brief aan Theo Sontrop

Brief van 1 februari 1972

* 1 vel gelinieerd papier, A4, eenzijdig handgeschreven, inclusief envelop van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam: Persoonlijk / Hr. Theo Sontrop / Meulenhof (sic) / Prinsengracht 468 / A'dam
* chaotische brief aan Theo Sontrop, destijds redacteur bij uitgeverij Meulenhoff, ondermeer over de verhalen die later in het jaar zouden verschijnen in 'In de bovenkooi', het debuut van de auteur: Ben 40 nieuwe verhalen begonnen / 1 februari 1972 / "Jetzt sehe ich alles noch als Vorbereitung" / Waarde Theo, / Je Tucholski(sic)-gedicht over die twee twee Duitser- / tjes in de buik (?) heb ik niet kunnen vinden. Hij / staat niet in de 600 pp. dikke Rowholt Rohwoldt (sic) / uitgave die ik van hem heb. An dem (moet zijn 'das', red.) Publikum: / "Ach!....Publikum / Bist du wirklich so dumm" / Ben maar gelijk met Tucholski begonnen. Wat een / verademing! Ik heb hem liever dan Musil en / zéker dan Thomas Mann. Heinrich's "Der Unter- / tan" steekt mijlen boven TM uit. Der Zauberberg, / ja, dat is mooi, en Tod in Venedig. Verder? / Charloth in Weimar, beetje Vestdijk allemaal. / Terzake / Wil je mij schrijven wanneer ik bij je langs / kom? (Kan alleen op dinsdag). Dinsdag / 8 februari 16u.15 of dinsdag 15 februari / 16u.15. Je zou overdag ook even kunnen bel- / len als je wilt. (als ik het probeer bereik ik je toch niet -). Vredespaleis. d.Haag. Biesheuvel / tst. 18. Adres overdag telefoon / Biesheuvel / Brahmslaan 34 / Leiden 2404 / overdag / & / s'avonds (sic) / (brief) / Maarten B / Thuis géén tel (Gott sei dank)
§ puntgaaf exemplaar

brief aan Theo Sontrop