In de bovenkooi

1e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), oktober 1972
[1-6] 7-236 [237-240] p. • 200x126x24 mm • 291 g. • ƒ 15,50 • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Opdracht: Voor Marinus van der Lubbe
Motto: 'Ils virent dans ce lieu des Goilans (c'est une espèce d'oiseaux marins) presque aussi gros que les cygnes de ce pays, qui n'avoient pas peur des hommes, comme n'estans pas accoustumés d'en voir; mais venoient librement dans les navires, & se lassoient prendre et tuer des matelots.' Uit deel XII van de grote Blaeu-atlas, het in kaart gebrachte watergebied rond Tierra del Fuego naar gegevens van Schouten en Lemaire, 'Magalanique'
Vormgeving: Joost van de Woestijne
Omslag: Op het achterplat een tekening van Theo Blom en een recensie van Karel van het Reve.
Annotatie: Bekroond met de Alice van Nahuysprijs, die tweejaarlijks werd uitgereikt voor het beste literaire debuut. De uitreiking vond plaats op 18 november 1972. Aan de prijs was een geldbedrag van ƒ 2000 verbonden.
¶ 2 exemplaren, waarvan een in puntgave staat met handgeschreven
opdracht aan Willem Bloemena, destijds een van de twee directeuren bij Meulenhoff, waarschijnlijk op de dag van verschijning van het boek: Voor de heer / Bloemena / met gevoelens van / genegenheid / 5-X-'72 / Amsterdam. Daarnaast een goed exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan een collega in de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag: Voor A.G. Garnefski / van JMA Biesheuvel / met collegiale gevoelens / 25-X-1972 / den Haag.
§ 3 exemplaren, waarvan een in redelijke staat met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan kunsthistoricus en museumdirecteur
Rudi Fuchs en vertaalster Nelleke van Maaren, vrienden van de schrijver: Voor Rudi en Nelleke / JMA Biesheuvel / 22-oct-1972 / Leiden. Verder een exemplaar in redelijke staat met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan het echtpaar Breugelmans: Voor Ronald & Lizanne / van Maarten B / 5-XII-1973, / Leiden. Ronald Breugelmans (1943-2010) was bibliograaf, conservator van de UB Leiden en verzamelaar van Nederlandse literatuur. Zijn vrouw en hij waren goed bevriend met de Biesheuvels. Ten slotte een redelijk exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Voor Anneke / van Maarten Biesheuvel

In de bovenkooi, 1e druk
1e druk

2e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), januari 1973
[1-6] 7-236 [237-240] p. • 200x126x24 mm • 291 g. • ƒ 15,50 • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Opdracht: Voor Marinus van der Lubbe
Motto: 'Ils virent dans ce lieu des Goilans (c'est une espèce d'oiseaux marins) presque aussi gros que les cygnes de ce pays, qui n'avoient pas peur des hommes, comme n'estans pas accoustumés d'en voir; mais venoient librement dans les navires, & se lassoient prendre et tuer des matelots.' Uit deel XII van de grote Blaeu-atlas, het in kaart gebrachte watergebied rond Tierra del Fuego naar gegevens van Schouten en Lemaire, 'Magalanique'
Zetsel: Idem 1e druk
Vormgeving: Joost van de Woestijne
Omslag: Idem 1e druk, op het achterplat na: naast dezelfde recensie van Karel van het Reve staat een foto van de schrijver afgebeeld.
§ redelijk exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan de schoonouders van de schrijver:
Voor Pa en Moe Gütlich, / van JMA (Maarten) Biesheuvel, / met gevoelens van genegenheid, / Leiden, 7-III-1973

3e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), februari 1973
Idem 2e druk
¶ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde
opdracht: Voor Ger van den Berg / van / JMA (Maarten) Biesheuvel, / met gevoelens van genegenheid / Leiden, 24 februari 1973. Dr. G.P. van den Berg was destijds verbonden aan het Documentatie Bureau voor Oost-Europees Recht (tegenwoordig het Instituut voor Oost-Europees Recht en Ruslandkunde) en in die hoedanigheid - mede gezien de inhoud van de opdracht - waarschijnlijk een bekende van de schrijver.

4e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), april 1973
Idem 2e druk
§ goed exemplaar, privéband in verguld blauw marokijnen rug (verkleurd) en platten bekleed met blauw Ingres (monotypie) door binder J.A. Szirmai (=Studio Ars Libri te Oosterbeek), waarschijnlijk in opdracht van meesterverzamelaar Johan Polak.

5e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), oktober 1973
Idem 2e druk
Annotatie: De bibliografie op dbnl.org geeft aan dat de 5e druk teruggrijpt op de eerste druk, i.e. met de tekening van Theo Blom op het achterplat. Dit blijkt in ieder geval bij het onderhavige exemplaar niet het geval te zijn.
§ goed exemplaar

6e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), maart 1974
Idem 2e druk

7e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), augustus 1974
Idem 2e druk
§ redelijk exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Met heel veel dank! / JMA Biesheuvel / Amsterdam / 31-V-1975 / (Amnesty Interna- / tional). Gesigneerd op een boekenmarkt waarvan (een gedeelte van) de opbrengst naar Amnesty International ging. Zie een soortgelijke opdracht in 'Slechte mensen', 5e druk

8e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), juli 1975
Idem 2e druk
¶ redelijk exemplaar,
gesigneerd: JMA Biesheuvel / Hoogvliet 26-III-1976, echter ook met een opdrachtje van iemand anders aan de oorspronkelijke eigenaar.
§ goed exemplaar

9e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), oktober 1977
Idem 2e druk
¶ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde
opdracht: Voor C.H. van Lijf / van / JMA Biesheuvel / Leiden, / 21-VIII-1978

10e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), oktober 1978
Idem 2e druk

11e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), november 1979
Idem 2e druk, met afwijkende tekst op de rug: de 'M' van Meulenhoff staat nu onderaan i.p.v. bovenaan en het nummer 'E 272' is weggelaten.
¶ puntgaaf exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
Voor Michil / hartelijke groeten / van / JMA Biesheuvel / Leiden, 27-III-1982.
§ puntgaaf exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Voor Jacob / van Jacob Maarten / Leiden, / 4-XII-1979. Mediëvist en rijksarchivaris Jacob Kort (1943-2010) was bevriend met de Biesheuvels. Net als Maarten was Jacob in Leiden tijdens zijn studie geschiedenis lid van de studentenvereniging Catena. Later was hij lid van het Berwald-genootschap, i.e. de platenclub waar ook Eva Biesheuvel en Maarten 't Hart deel van uitmaakten. De laatste schreef hierover in 'Deerne voor een lokkend postuur'. Jacob was goed bevriend met Pim van der Meiden (zie de opdracht in het auteursexemplaar van 'De Weg naar het Licht'), net als Jacob een verwoed schaker.

12e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), november 1980
Idem 11e druk, i.e. met alleen de 'M' op de rug.
§ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan zijn vrouw Eva:
Voor EVA / van je / Apie / Leyde 1972, inclusief een tekening van een liefdeshartje met een pijl erdoor.

In de bovenkooi, 2e-12e druk
2e-12e druk

13e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), november 1981
[1-6] 7-194 [195-196] p. • 200x130x19 mm • 246 g. • ƒ 23 • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze: Genaaid gebrocheerd
Zetsel: Opnieuw gezet
Ondertitel: 'Verhalen'
Vormgeving: Joost van de Woestijne
Omslag: Achterplat als 2e druk
Annotatie: Met een voorwoord van de schrijver waarin vermeld wordt dat er twee verhalen geschrapt zijn (te weten 'Suzanne' en 'De vijver') en een toegevoegd is (te weten 'Schip in dok') en tevens dat het boek nu eindelijk ingenaaid is in plaats van gelumbeckt (=garenloos/gelijmd)
Annotatie: In het motto is een foutje geslopen: Lemaire is Memaire geworden (zie ook 19e druk)
Druk: Alberts (Sittard)
¶ 2 exemplaren, beide in puntgave staat, waarvan een met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
Voor de familie / Langelaar / met hartelijke groeten / van / JMA Biesheuvel, / Leiden, / 14-XII-1981.
§ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan het echtpaar Breugelmans:
Voor Lizanne en Ronald / van jullie / toegenegen / Maarten B. / Leiden, 15-I-1982. Ronald Breugelmans (1943-2010) was bibliograaf, conservator van de UB Leiden en verzamelaar van Nederlandse literatuur. Zijn vrouw en hij waren goed bevriend met de Biesheuvels.

In de bovenkooi, 13e, 15e-16e druk
13e, 15e-16e druk

14e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Herengracht Editie), mei 1982
1500 ex. • [1-6] 7-194 [195-196] p. • 206x134x21 mm • 329 g. • ƒ 40,40 • ISBN 90-290-1457-1
Bindwijze: Genaaid gebonden in zwart linnen met goudbelettering op de rug en met stofomslag
Zetsel: Idem 13e druk
Ondertitel: 'Verhalen'
Vormgeving: Joost van de Woestijne
Annotatie: In het motto is het foutje uit de 13e druk hersteld: Memaire is weer veranderd in Lemaire
¶ goed exemplaar
§ 2 exemplaren, waarvan een in goede staat (zonder stofomslag), zijnde het exemplaar van de schrijver en zijn vrouw, getuige hun namen op de franse titeplagina:
Maarten B / sept 1981 en Eva. Daarnaast een exemplaar in goede staat.

In de bovenkooi, 14e, 17e druk
14e, 17e druk

15e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), mei 1982
Idem 13e druk

16e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), februari 1984
Idem 13e druk

17e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Herengracht Editie), februari 1984
Idem 14e druk, echter op iets dikker papier gedrukt en met een afwijkend kapitaalbandje
¶ puntgaaf exemplaar
§ nieuw exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
hartelijke groeten / van / JMA Biesheuvel / Vlaardingen, / 7-X-'88.

18e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Pocket Editie), mei 1987
[1-6] 7-194 [195-206] p. • 190x120x16 mm • 177 g. • ƒ 14,90 • ISBN 90-290-2463-1
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Zetsel: Idem 13e druk
Ondertitel: 'Verhalen'
Omslag: Zeno
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne
Druk: Van Boekhoven-Bosch (Utrecht)
¶ goed exemplaar
§ 2 exemplaren, beide in goede staat, waarvan een met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
voor Greet / van Maarten B / Leiden, 8-VII-1987.

In de bovenkooi, 18e druk
18e druk

19e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), maart 1988
[1-6] 7-194 [195-196] p. • 200x130x19 mm • 235 g. • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze: Genaaid gebrocheerd
Zetsel: Idem 13e druk
Ondertitel: 'Verhalen'
Omslag: Het omslag is feller blauw dan dat van de 13e druk
Annotatie: De drukgeschiedenis in deze druk vermeldt abusievelijk dat de negende en tiende druk beide uit oktober 1975 stammen, terwijl dat respectievelijk oktober 1977 en oktober 1978 moet zijn
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne
Druk: Geuze (Dordrecht)
§ puntgaaf exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Marlene van den Bos, collega van de schrijver toen hij bij het AZL (tegenwoordig LUMC) werkte: Con Amore! / [twee doorgehaalde regels] / voor Marlene / van BIES / Leyde, 1990, / 11 april! / Bij je afscheid van / PR en Voorlichting AZL / ten geschenke gegeven. Tevens heeft de schrijver handmatig een verbetering aangebracht in het motto: Memaire moet zijn Lemaire. Voor andere exemplaren met opdracht aan 'Marlene' zie 'De Weg naar het Licht', 7e druk en 'De angstkunstenaar', 2e druk.

In de bovenkooi, 19e druk
19e druk

[20e] druk
Barneveld, BulkBoek (BulkBoek jrg. 22, nr. 214), 1993
[1] 2-61 [62-64] p. • 270x200x3 mm • 88 g. • ISSN 0921-1403
Bindwijze: Geniet krantenpapier
Zetsel: Opnieuw gezet
Uitgever: Patty Voorsmit
Redactie: Joan Boonstra
Illustraties: Karen Griffin-Kommer (waaronder die van het omslag)
Annotatie: Met een foto van Christ Houts en foto's uit Biesboek van Hape Smeele en Hanneke 't Hart
Vormgeving: Geert Henderickx i.s.m. René Abbühl
Druk: BDU (Barneveld)
Annotatie: Inclusief 'Leven en werk' door Guus Houtzager en 'Maarten Biesheuvel' door Maarten 't Hart
Annotatie: Gebaseerd op de 13e druk
Blurb: Met zijn debuut In de bovenkooi (1972) vestigde J. M. A. Biesheuvel in één klap zijn reputatie als een van de belangrijkste verhalenschrijvers uit ozne Nederlandstalige literatuur. De verhalen zijn voortgekomen uit Biesheuvels ervaringen op zee - hij werkte onder meer als ketelbinkie -, maar zijn ook ontsproten aan zijn rijke verbeelding, zoals het inmiddels klassiek geworden 'Brommer op zee'. De bizarre wendingen, fantastische vondsten en wonderlijke humor maken In de bovenkooi tot een boeiende verhalenbundel.
¶ goed exemplaar
§ goed exemplaar

In de bovenkooi, [20e] druk
[20e] druk

[21e] druk

Den Haag, Stichting Uitgeverij XL (XL 73), april 1995
ca. 175 ex. • [1-4] 5-285 [286-288] p. • 250x180x29 mm • 730 g. • ISBN 90-5542-073-5
Bindwijze: Genaaid gebonden in karton
Zetsel: Opnieuw gezet
Omslag: Petra van den Broek
Ondertitel: 'Verhalen'
Annotatie: Gedrukt in grote letter
Annotatie: Gebaseerd op de 19e druk uit 1988
¶ puntgaaf exemplaar
§ 2 exemplaren, waarvan een in puntgave staat en een in redelijke staat (ex-bibliotheek)

In de bovenkooi, [21e] druk in grote letter
[21e] druk in grote letter

20e [=22e] druk

Amsterdam, Maarten Muntinga (Rainbow Pocketboeken 528), 2000
[1-8] 9-251 [252-256] p. • 175x104x17 mm • 151 g. • ƒ 16 • ISBN 90-417-1119-8
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Zetsel: Opnieuw gezet
Omslagvormgeving: Ronald Timmermans
Omslag: Foto achterplat Yannis Deeleman
Zetwerk: Stand By (Nieuwegein)
Druk: Bercker (Kevelaer, Duitsland)
Annotatie: Het foutje in het motto is aanwezig: Memaire in plaats van Lemaire
Annotatie: Het colofon vermeldt dat deze 20e druk uit 2000 stamt, maar pas als Rainbow Pocketboek is uitgegeven in januari 2001
¶ puntgaaf exemplaar
§ 2 exemplaren, waarvan een in nieuwstaat, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan vertaalster Nelleke van Maaren, een goede vriendin van Maarten en Eva:
2001 / Nelleke's / 104e / vertaling / liefs van / Eva & Maarten. Verder nog een exemplaar in puntgave staat.

In de bovenkooi, 20e [=22e] druk
20e [=22e] druk

21e [=23e] druk

[Amsterdam], Pockethuis, april 2003
[1-6] 7-194 [195-208] p. • 175x115x16 mm • 146 g. • € 8 • ISBN 90-290-7348-9
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Zetsel: Idem 13e druk (verkleind)
Ondertitel: 'Verhalen'
Omslagvormgeving: Sang-Myung Beekman voor Studio Deunk
Omslagafbeelding: Guus Dubbelman
Omslag: Foto achterplat Yannis Deeleman
Vormgeving binnenwerk: Joost van de Woestijne
¶ nieuw exemplaar
§ nieuw exemplaar,
gesigneerd: JMA Biesheuvel

In de bovenkooi, 21e [=23e] druk
21e [=23e] druk

[24e] druk
Amsterdam, G.A. van Oorschot, [23 mei] 2008
In: 'Verzameld werk' (1e druk)
Zetsel: Opnieuw gezet

22e [=25e] druk

Amsterdam, Meulenhoff, [17 november] 2015
[1-7] 8-221 [222-224] p. • 222x148x26 mm • 449 g. • € 19,99 • ISBN 978-90-290-9096-4
Bindwijze: Garenloos gebonden met zeegroen leeslint
Zetsel: Opnieuw gezet
Omslagontwerp: Studio Vruchtvlees
Grafische verzorging: Pinta Grafische Producties
Vormgeving binnenwerk: Perfect Service (Schoonhoven)
Auteursfoto: Bert Nienhuis
Annotatie: Deze uitgave bevat zowel de twee vanaf de 13e druk geschrapte verhalen 'Suzanne' en 'De vijver' als het bij de 13e druk toegevoegde verhaal 'Schip in dok'.
Annotatie: Met een voor deze herdruk geschreven nawoord van Arjan Peters
¶ nieuw exemplaar
§ 2 exemplaren, waarvan een in nieuwstaat en een in redelijke staat (vochtvlek op de rug) met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
Voor Henk van Dee / van je / Maarten / in genegen- en dankbaarheid / Leyde 2016 / x x / x

In de bovenkooi, 22e [=25e] druk
22e [=25e] druk