Geheel over Bies chronologisch [4]

» Aart Hoekman -
J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie ('85)

» Ton Lohman -
De wereld van Maarten Biesheuvel ('86)

» Biesboek ('88)
» Andree Dieleman -
Hoe Biesheuvel bij de krant kwam ('07)


Deels over Bies chronologisch (onvolledig) [3]

» Kritisch akkoord 1975 ('75)
» Tweesprong in miniproza ('81)
» Van Eijk & Wester -
100 helden uit de Ned. literatuur ('85)

» Bzzlletin over Toergenjew ('85)

Secundaire knipsels per periodiek (onvolledig) [11]

» Algemeen Dagblad
» Centraal Weekblad
» Elsevier
» Haagsche Courant
» Haagse Post
» Nederlands Dagblad
» NRC Handelsblad
» Het Parool
» De Tijd
» Vrij Nederland
» De Volkskrant